20% zniżki w Express Rent a Car

ex

20% zniżki w Express Rent a Car

20% zniżki na wypożyczenie samochodu od Express Rent a Car przy płatności kartą Visa

Oferta ważna do 31 marca 2016 r.

Wypożyczenie samochodu na specjalnych warunkach będzie dostępne przy płatności kartą Visa.

Aby skorzystać ze zniżki przejdź na stronę express.pl/bookings/step1/promo:VISABUSINESS, a zamówienie opłać kartą Visa. Podczas zakupu w oddziale stacjonarnym zgłoś pracownikowi, że chcesz skorzystać z promocji Visa Business i zapłać kartą Visa.

Regulamin Oferty

  • Oferta: Uzyskaj 20% zniżki przy wypożyczeniu samochodu w Express Rent a Car opłaconym dowolną kartą Visa pomiędzy 16 lutego 2015 a 31 marca 2016 r. Rabat nie łączy się z innymi promocjami, ani programami punktowymi.
  • Niniejsze zasady i warunki są wiążące dla danej oferty. Oferta jest dostępna dla osób w wieku powyżej 18 lat. Cała kwota musi zostać zapłacona ważną kartą Visa upoważnionej osoby. Mogą obowiązywać określone wyłączenia.
  • Oferta z zastrzeżeniem dostępności, podlega standardowym warunkom i zasadom Express Rent a Car.
  • Maksymalnie jedna oferta na osobę. Oferty tej nie można wykorzystać w powiązaniu z jakąkolwiek inną ofertą, promocją czy zakupem. Oferta (w tym korzyść z niej wynikająca) jest nierefundowana i niezbywalna. Nie podlega w żadnym zakresie wymianie na gotówkę. Podatki i napiwki są w wyłącznej gestii Kupującego. Oferta nie upoważnia do kolejnych zniżek przy korzystaniu z karty.
  • Visa zastrzega sobie prawo do zastąpienia, korygowania lub wycofania oferty w dowolnym czasie (informacje o zmianach mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Visa). Zasady i warunki osoby trzeciej (Partnera promocji) obowiązują tam, gdzie mają zastosowanie.
  • Za wyjątkiem wypadku śmierci lub uszkodzeń ciała wynikających z niedotrzymania należytej staranności lub mających związek z oszustwem i w zakresie przewidzianym przez prawo, Visa i powiązane z nią spółki oraz jej przedstawiciele, uczestniczące placówki handlowe, restauracje i inne podmioty powiązane z ofertą („dostawcy”) wyłączają wszelką odpowiedzialność i zobowiązania dotyczące strat, kosztów i uszkodzeń wynikających z lub związanych z niniejszą ofertą (w tym bez ograniczeń w związku z jakimkolwiek odroczeniem, odwołaniem, korektą, wycofaniem lub zmianą oferty lub jakimkolwiek działaniem lub zaniechaniem Partnera promocji czy innych dostawców).
  • Oferta jest świadczona przez lub we współpracy z Visa Europe.