Skład Zarządu

Józef Szperlak
Prezes Zarządu

Elżbieta Kula
Zastępca Prezesa

Sylwia Kidoń
Członek Zarządu