INFORMACJE DOTYCZĄCE TARCZY FINANSOWEJ PFR

PFR zamieścił na swojej stronie internetowej wzory Pełnomocnictwa i Oświadczeń, które do tej pory stanowiły załączniki do Regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”.

Wzory te opracowane zostały w programie Word i powinny być pomocne przy składaniu dokumentacji potwierdzającej umocowania Beneficjentów do zawierania umów subwencji finansowej.

Dodatkowo Bank Spółdzielczy w Jabłonce informuje, że zgodnie z Regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm” klienci są zobowiązani dostarczyć do Banku do 31 grudnia 2020 r. dokumenty potwierdzające umocowania Beneficjentów do zawierania umów subwencji finansowej.

Klienci Banku Spółdzielczego w Jabłonce są zobowiązani dostarczyć osobiście wymienione wyżej dokumenty do siedziby Banku Spółdzielczego w Jabłonce, ul. Krakowska 3, do dnia 31 grudnia 2020 r.

 

Dokumenty do pobrania TUTAJ