Inwestujemy 500+ w bezpieczną przyszłość!

LOKATA z dopłatą w Banku Spółdzielczym w Jabłonce!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych najmłodszych klientów, proponujemy produkt dostępny w naszym Banku, skierowany właśnie dla nich (I NIE TYLKO)!

Gwarancja oprocentowania pozwoli z optymizmem budować finansową przyszłość zarówno dzieci jak i dorosłych. Przyszłość, która z nami będzie zawsze bezpieczna.

KORZYŚCI

Zysk - ulokowanie środków pieniężnych na rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej pozwala w sposób prosty i wygodny zdeponować pieniądze, które przyniosą większy zysk, niż w przypadku pozostawania ich na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym czy rachunku oszczędnościowym płatnym na żądanie.
Bezpieczeństwo przechowywanych środków pieniężnych - gwarancja zwrotu zainwestowanych środków pieniężnych wraz z należnymi odsetkami.
Atrakcyjne okresy lokowania środków pieniężnych - możliwość wyboru spośród proponowanych okresów umownych.
Dostępność - stosunkowo niewielka minimalna kwota pierwszej wpłaty i dopłat do rachunku lokat, dzięki czemu produkt jest dostępny szerokiemu gronu klientów.
Minimum formalności - wystarczy złożenie podpisu na potwierdzeniu otwarcia lokaty.
Możliwość wydania dodatkowych dyspozycji do lokaty (dyspozycja na wypadek śmierci, pełnomocnictwo).
Brak opłaty za założenie lokaty!

g15