Oprogramowanie atakujące klientów Banków

kampania-nymaim-766

Uprzejmie informujemy o pojawieniu się złośliwego oprogramowania, które jest ciągle rozwijane - Trojan Nymain.

Mając na uwadze należytą ochronę środków zgromadzonych na rachunkach w Banku przypominamy Klientom posiadającym dostęp do rachunku poprzez Internet o konieczności zachowania szczególnej ostrożności podczas korzystania z bankowości internetowej.

Bezpieczeństwo – zalecenia:

 • nie wchodź na stronę logowania do Systemu korzystając z odnośników otrzymanych pocztą e-mail lub znajdujących się na stronach nie należących do Banku
 • nie odpowiadaj na żadne e-maile dotyczące weryfikacji Twoich danych (np. identyfikator, hasło) lub innych ważnych informacji – Bank nigdy nie prosi o podanie danych poufnych pocztą elektroniczną
 • zawsze przed logowaniem sprawdź, czy adres strony rozpoczyna się od https://
 • zawsze przed logowaniem zweryfikuj Certyfikat Bezpieczeństwa Banku (dla kogo został wystawiony oraz odcisk certyfikatu), którego szczegóły są dostępne poprzez kliknięcie na symbol kłódki w oknie przeglądarki
 • przed potwierdzeniem operacji uważnie przeczytaj SMS z kodem, aby upewnić się, że dotyczy on właściwego przelewu oraz czy numer rachunku na który wysyłane są środki jest zgodny z zaleceniem klienta
 • unikaj przeklejania numerów rachunków (tj. używania funkcji kopiuj / wklej), zalecane jest ich ręczne wpisywanie do zleceń albo uważne kontrolowanie wklejanego numeru rachunku
 • nie przesyłaj mailem żadnych danych osobistych typu hasła, numery kart kredytowych, itp
 • nie zezwalaj przeglądarce na zapisywanie haseł i nazw użytkownika w formularzach
 • nie przechowuj nazwy użytkownika i haseł w tym samym miejscu oraz nie udostępniaj ich innym osobom
 • unikaj logowania z komputerów, do których dostęp mają również inne osoby (np. w kawiarenkach, u znajomych)
 • dbaj o bezpieczeństwo Twojego komputera, instaluj tylko legalne oprogramowanie oraz wszystkie zalecane poprawki
 • zawsze używaj zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego oraz zapory (firewall)
 • zachowaj szczególną ostrożność przy instalacji oprogramowania na komputerze, w szczególności nie należy instalować albo uruchamiać oprogramowania z niepewnych źródeł
 • dbaj o to, aby Twoja przeglądarka internetowa była zawsze aktualna
 • zawsze kończąc pracę korzystaj z polecenia – Wyloguj

W przypadku wątpliwości co do prawidłowego działania bankowości internetowej skontaktuj się z Bankiem.