Podniesienie oprocentowania lokat terminowych

Szanowni Klienci,

Od dnia 20.04.2022 r. nastąpiła trzecia, kolejna podwyżka oprocentowania lokat terminowych w walucie PLN.

Wraz ze wzrostem stóp procentowych nastąpi kolejne podniesienie oprocentowania lokat terminowych.