WAKACJE KREDYTOWE

Szanowni Klienci,

Zgodnie z Ustawą o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom Kredytobiorca kredytu hipotecznego udzielonego na finansowanie nieruchomości przeznaczonej na indywidualne cele mieszkaniowe ma możliwość zawieszenia spłaty kredytu w PLN, tzw. „wakacje kredytowe”.

Wnioski o wakacje kredytowe przyjmowane są od dnia wejścia w życie Ustawy, tj. od dnia 29 lipca 2022 r.

 

Warunki skorzystania z wakacji kredytowych:

 • kredyt hipoteczny jest w walucie polskiej,
 • umowa została zawarta w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych (Kredytobiorca mieszka w tym lokalu)
 • umowa kredytowa została zawarta przed 1 lipca 2022 r.
 • ukres kredytowania kończy się po 31 grudnia 2022 r.

Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi tylko w stosunku do jednej umowy kredytowej zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

 

Zawieszenie spłat kredytu hipotecznego możliwe jest w następujących  okresach:

 • od 1 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r. – na 2 miesiące
 • od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. – na 2 miesiące
 • od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. – na 1 miesiąc w każdym kwartale

 

Wniosek o wakacje kredytowe powinien być podpisany przez wszystkich Kredytobiorców.

Wniosek powinien być złożony w Banku przed terminem płatności raty kredytu, o której zawieszenie wnioskuje Kredytobiorca, najpóźniej w dniu płatności raty do godziny 14:00.

Kredytobiorca ma prawo do złożenia wniosku o zawieszenie spłaty kredytu w postaci papierowej albo elektronicznej, poprzez:

 • system bankowości internetowej (należy załączyć wypełniony wniosek w zakładce Kontakt > Nowa wiadomość i wybrać kategorię Wniosek o Wakacje Kredytowe), wyłącznie w sytuacji kiedy w Kredycie występuje 1 Kredytobiorca;
 • złożenie Wniosku w Placówce Banku;
 • dostarczenie Wniosku do Banku drogą mailową na adres kredyty@bsjablonka.pl, wyłącznie gdy załączony do maila Wniosek opatrzony jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym wszystkich Kredytobiorców;
 • dostarczenie Wniosku drogą pocztową na adres Banku.

Wniosek dostępny do pobrania TUTAJ