Wycofanie kart zdrapek

SZANOWNI KLIENCI

Bank Spółdzielczy w Jabłonce uprzejmie informuje, że wprowadza zmianę w usłudze bankowości elektronicznej dotyczącą autoryzacji przelewów, gdyż karty zdrapki nie spełniają wymogów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych (Dyrektywa PSD2).

Zgodnie z tą ustawą Bank Spółdzielczy w Jabłonce sukcesywnie wycofuje metodę autoryzacji przelewów w postaci karty jednorazowych kodów. Klient korzystający z usługi bankowości elektronicznej będzie musiał zmienić metodę autoryzacji, aby aktywnie korzystać z usług eBankNet. Autoryzacja możliwa będzie wyłącznie za pomocą haseł SMS. Zmiana jest bezpłatna i możliwa w każdej placówce Banku.

Bank informuje również, że korzystanie z usług bankowości elektronicznej będzie możliwe przy użyciu krajowego numeru telefonu komórkowego.

W związku z powyższym prosimy posiadacza rachunku / użytkownika usługi bankowości elektronicznej o zgłoszenie się do Banku w godz. 7.30 – 16.00 z dowodem osobistym celem dokonania zmiany autoryzacji przelewów. W przypadku braku możliwości osobistej wizyty prosimy o zgłoszenie się pełnomocnika do rachunku.

Z poważaniem,

Zarząd BS w Jabłonce