Zmiany w bankowości elektronicznej

Od 14 września 2019 roku Unijna dyrektywa PSD2 wprowadza obowiązek silnego uwierzytelnienia, czyli dwuetapowej weryfikacji.

W wyniku wdrożenia nowych przepisów wprowadzone zostaną zmiany w bankowości internetowej, które podniosą bezpieczeństwo płatności.

Zmiana sposobu logowania – oprócz identyfikatora i hasła do bankowości internetowej – podczas logowania konieczne będzie podanie jednorazowego hasła SMS.

Zmiany zostaną wprowadzone przed dniem 14 września.