Zmiany w bankowości internetowej

Urządzenie zaufane

Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom Bank Spółdzielczy w Jabłonce uruchomił możliwość dodania urządzenia zaufanego w bankowości internetowej. Urządzenie zaufane to dodany przez Was bezpieczny sprzęt (komputer, telefon lub inne urządzenie mobilne) na którym korzystacie z bankowości internetowej. Dodanie urządzenia zaufanego pozwoli na szybsze i prostsze logowanie do bankowości internetowej bez konieczności używania dodatkowych metod autoryzacji, jak podawanie jednorazowego hasła SMS czy autoryzacji w aplikacji mobilnej.

Urządzenia zaufane pojawią się w zakładce Mój Profil > Bezpieczeństwo > Zaufane urządzenia i można je usunąć w każdej chwili.


Blokada dostępu

Jednocześnie w celu poprawienia bezpieczeństwo uruchomiliśmy dla Was opcje służącą do samodzielnego zablokowania dostępu do Bankowości Elektronicznej w przypadku podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa dostępu do konta.

W celu zablokowania konta należy wybrać Zablokuj dostęp na ekranie logowania, a następnie podać login oraz wybrane cyfry z numeru PESEL.

Po podaniu prawidłowych danych zablokowane zostaną:

  • dostęp do Systemu Bankowości Elektronicznej,
  • możliwość wykonywania transakcji,
  • dostęp poprzez Bankowość Mobilną.

Pomyślne zablokowanie dostępu zostanie potwierdzone powiadomieniem SMS.

Odblokowanie dostępu będzie możliwe po kontakcie z placówką Banku.


Bezpieczeństwo w Internecie

Ponownie przypominamy o zachowaniu szczególnej ostrożności podczas dokonywania płatności przez Internet, zwłaszcza na takich portalach jak OLX czy Vinted.

Przede wszystkim zwracamy uwagę, aby:

  • nie klikać w podejrzane linki
  • nie podawać loginu i hasła w celu zweryfikowania konta / otrzymania środków
  • nie instalować na telefonie / komputerze nieznanych aplikacji (np. AnyDesk)
  • uważnie czytać otrzymane wiadomości SMS i nie podawać ich osobom trzecim
  • sprawdzać adres strony Banku podczas logowania (szyfrowane połączenie https)