Zmiany w płatnościach kartą przez Internet

Od 1 stycznia 2021 r. zmienia się sposób potwierdzania transakcji internetowych kartami!

W celu dokonania płatności internetowych kartą będzie wymagane dodatkowe zabezpieczenie w postaci kodu PIN, który jest ustalany przez Klienta jednorazowo na portalu kartowym Kartosfera.

Przypominamy, aby ustawić PIN przed 31.12.2020 r.! Niewprowadzenie kodu PIN uniemożliwi zrealizowania płatności kartą dla transakcji internetowych.


Jak ustawić kod PIN na portalu Kartosfera?

  1. Zaloguj się na portal www.kartosfera.pl
  2. Wejdź w zakładkę 3D Secure.
  3. Wprowadź wybrany przez siebie 4-cyforwy kod PIN
  4. Potwierdź przyciskiem Akceptuj
  5. Wprowadź jednorazowy kod SMS
  6. Kliknij Potwierdź

Kod PIN do transakcji internetowych nadaje się raz i obowiązuje on dla wszystkich kart. Kod PIN do transakcji internetowych można zmienić w dowolnym momencie.

Szczegóły znajdą Państwo w Podręczniku Użytkownika