Godziny dla seniorów NIE dotyczą Banku

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 października 2020r. zmieniającym Rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

godziny dla seniorów NIE dotyczą Banku Spółdzielczego.