Przeglądanie historii operacji w systemie eBankNet

PRZEGLĄDANIE HISTORII OPERACJI

w systemie eBankNet Banku Spółdzielczego w Jabłonce

 

 

Aby rozpocząć przeglądanie historii operacji należy z menu nawigacyjnego skorzystać z funkcji „Historia” oraz wybrać rachunek.

Po wybraniu rachunku ukaże się historia operacji (standardowo z ostatniego miesiąca), którą można wydrukować lub zapisać w formacie *.csv

 

Aby dokonać zmiany zakresu wyszukiwanej informacji należy wybrać „Krok 2. Filtruj (opcjonalny)”.
Filtr operacji pozwala na wybór zakresu operacji (zakres dat, ostatnie dni lub ostatnie miesiące), typu operacji (obciążenia lub uznania) oraz kwoty przelewu, nazwy odbiorcy, tytułu lub numeru rachunku.