RODO w Banku Spółdzielczym w Jabłonce

CO TO JEST RODO  – jest to skrót od Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

CEL RODO – ujednolicenie na terenie całej Unii Europejskiej  wytycznych dotyczących przetwarzania danych osobowych

CO ZAWIERA RODO – informacje o tym, jakie dane i w jakim celu są przetwarzane, kto jest ich administratorem, jakim podmiotom mogą być udostępniane, a także o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą

Więcej informacji.