Zmiana limitu transakcji internetowych

limity

Zmiana limitu transakcji internetowych

Bank Spółdzielczy w Jabłonce, uprzejmie zawiadamia wszystkich Klientów posiadających karty płatnicze, że w nawiązaniu do Rekomendacji wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego dotyczącej zwiększenia bezpieczeństwa transakcji internetowych z użyciem kart płatniczych - z dniem 1 lutego 2015r. limit transakcji internetowych zostanie wyzerowany dla wszystkich wydanych kart debetowych.

W celu odblokowania płatności w Internecie (np. płatności za zakupy na Allegro), należy ustalić wysokość limitu transakcji internetowych za pośrednictwem:
Infolinii Banku Grupy BPS pod numerem telefonu:

  • 86 215 50 00 lub 801 321 456
  • osobiście w placówkach BS Jabłonka

oraz aktywować dodatkowe zabezpieczenie 3D Secure w portalu kartowym (www.kartosfera.pl). Za pośrednictwem portalu kartowego www.kartosfera.pl (dostępnego od dnia 01-02-2015 r.) można również:

  • zmienić kod PIN;
  • zastrzec kartę płatniczą w przypadku kradzieży.

W celu zarejestrowania się w portalu kartowym, należy:

  1. wejść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl (portal dostępny od dnia 01-02-2015 r.);
  2. podać numer PESEL;
  3. wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym.

Jeżeli od 01 lutego 2015r. nie będzie ustalony limit transakcji, nie będzie możliwości dokonywania płatności internetowych.
W przypadku dodatkowych pytań nasi pracownicy udzielą wszelkich wyjaśnień i informacji pod numerem telefonu 18 265 23 01 (czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 16.00).