Załącznik_nr_6.6_Objaśnienia pojęć związanych z rachunkiem płatniczym