Bankowość elektroniczna

 System eCorpoNet jest najnowszym produktem bankowości elektronicznej obok systemu eBankNet udostępnionym przez Bank. System ten zapewnia wygodny i bezpieczny dostęp do rachunku przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. W ramach systemu istnieje możliwość swobodnego dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku. Wystarczy dostęp do Internetu z dowolnego miejsca na świecie. System ten wykorzystywany jest do obsługi rachunków bieżących i przeznaczony jest dla dużych i średnich przedsiębiorstw, instytucji budżetowych oraz organizacji  pożytku publicznego. Jest to bezpieczne i nowoczesne rozwiązanie z zakresu bankowości internetowej.

 

 

 

 

Korzyści płynące z użytkowania systemu eCorpoNet:

 • praca w trybie on-line - aktualna informacja o saldzie na rachunkach (bieżących, depozytowych i kredytowych) oraz statusie przesłanych transakcji,
 • atrakcyjna platforma do szybkich rozliczeń z partnerami biznesowymi,
 • zastosowanie najnowszych metod zabezpieczenia systemu,
 • efektywność i łatwość obsługi,
 • możliwość generowania wyciągów bez konieczności odwiedzania Banku,
 • możliwość rozdzielenia funkcji wprowadzającego oraz podpisującego przelewy,
 • dowolne ustalenie konfiguracji i ilości podpisów.

Autoryzację wykonywanych przelewów z konta dokonuje się poprzez:

 • podanie jednorazowego kodu przesyłanego na telefon komórkowy w postaci wiadomości SMS,
 • podpis kwalifikowany (podpis elektroniczny na kartach chipowych).

 


 

Bank oferuje małym firmom internetowy dostęp do swoich środków.

Bankowość internetowa obejmuje najczęściej wykorzystywane funkcje, które ułatwiają codzienne zarządzanie rachunkami:

 • sprawdzanie sald rachunków i dostępnych środków,
 • sprawdzanie historii rachunków,
 • wykonywanie przelewów zwykłych,
 • wykonywanie przelewów do ZUS,
 • wykonywanie przelewów do urzędów skarbowych i innych organów podatkowych,
 • wykonywanie przelewów zagranicznych,
 • otwieranie lokat terminowych,
 • drukowanie potwierdzeń zrealizowanych transakcji,
 • zakładanie i zmianę zleceń stałych,
 • zakładanie i edytowanie zdefiniowanych przelewów.

System zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa m.in. dzięki wykorzystaniu szyfrowania 128-bitowym protokołem SSL,  stosowaniu kodów SMS oraz autoryzacji poprzez aplikacje.

Bezpieczeństwo bankowości internetowej zależy także od Klientów i zalecamy, aby każdy zapoznał się z zasadami bezpiecznego korzystania z usług bankowości internetowej.