Dewizowe – firmy

Bank wykonuje następujące rodzaje przelewów zagranicznych:

Przelew SEPA jest wygodnym przelewem transgranicznym dokonywamym w EURO.

Jest to polecenie przelewu dokonywane przez Klienta polskiego banku na rzecz beneficjenta

posiadającego rachunek bankowy w innym kraju Unii Europejskiej,Islandii, Lichtensteinie,

Norwegii, Szwajcarii. Warunkami niezbędnymi do skutecznej realizacji przelewów SEPA

jest uczestnictwo Banków: odbiorcy i nadawcy przelewu w SEPA.

 

Polecenie wypłaty oznacza zlecenie dokonania przelewu w walutach wymienialnych

oraz złotych polskich na rzecz osoby fizycznej lub prawnej posiadającej rachunek w Polsce

lub Zagranicą. Polecenie wypłaty w obrocie zagranicznym dokonywane za pośrednictwem

Banku umożliwia szybką i bezpieczną realizację przekazów do większości krajów świata

dzięki wykorzystaniu Systemu Międzynarodowej Telekomunikacji Finansowej SWIFT,

EuroELIXIR i SORBNET-EURO.


Przelewy przychodzące do Banku pozwolą Ci na szybkie i bezgotówkowe otrzymywanie środków na konto walutowe lub złotowe (po przewalutowaniu).W celu otrzymania środków z zagranicy powinny zostać podane następujące dane:

    • Pełna nazwa i adres odbiorcy środków
    • Nazwa Banku: BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.
    • SWIFT (BIC CODE): POLUPLPR
    • Nr rachunku w formacie IBAN (28 znaków)

Np. PL12 8798 0002 0000 1234 5678 0001

Oferta skupu i sprzedaży walut obcych skierowana do klientów:

  • którzy regulują płatności za towary i usługi w formie rozliczeń gotówkowych,
  • w związku z zagranicznymi podróżami służbowymi (w tym skup niewykorzystanej podczas

delegacji waluty).
Kupno/sprzedaż walut obcych dokonywane jest bez żadnych ograniczeń kwotowych,

Bank stosuje negocjowane stawki w transakcjach od kwot stanowiących równowartość 2.000 EUR.

Sprawdź aktualne kursy walut