Rachunki bieżące w firmach

Rachunki bieżące

Dla kogo rachunek bieżący?

 • dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej,
 • osób prawnych oraz innych podmiotów posiadających zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu, mających siedzibę w kraju,
 • dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Prowadzimy następujące rodzaje rachunków dla firm:

 

Rachunek złotowy

Rachunek bieżący przeznaczony jest dla firm i służy do bieżącego gromadzenia środków pieniężnych i

dokonywania rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych.

Rachunek otwierany jest po przedłożeniu dokumentu tożsamości (do wglądu), zaświadczenia o

wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz dokumentów potwierdzających nadanie numeru NIP i REGON

(w przypadku spółek wymagana jest także umowa spółki).

Karta wydawana do rachunku bieżącego to międzynarodowa karta płatnicza

VISA Business Debetowa - umożliwiająca wypłatę z rachunku w bankomatach i pozwalająca na dokonywanie

transakcji bezgotówkowych do wysokości miesięcznego limitu odnawialnego.Bank oferuje bogatą funkcjonalność:

 • możliwość prowadzenia rachunków pomocniczych,
 • terminowe regulowanie płatności za pomocą zlecenia stałego lub polecenia zapłaty,
 • możliwość dostępu do bankowości elektronicznej: eCorpoNet oraz System Bankowości Internetowej
 • łatwy i szybki dostęp do środków na rachunku dzięki międzynarodowej karcie firmowej VISA Business Debetowa,
 • możliwość lokowania nadwyżek finansowych na korzystnie oprocentowanych lokatach terminowych,
 • korzystanie z dodatkowych środków finansowych w postaci kredytu w rachunku bieżącym,
 • dostęp do informacji o stanie środków, wysokości odsetek i obrotach na rachunku poprzez telefoniczną informację na hasło,
 • informacje o saldzie rachunku i/lub wolnych środkach w formie komunikatów SMS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rachunek walutowy to przede wszystkim możliwość możliwość dokonywania przez firmę wszystkich płatności przewidzianych przez prawo, w tym przelewów zagranicznych, wpłat i wypłat dewizowych. Rachunek walutowy pozwala także na przechowywanie wolnych środków w dwóch walutach: USD i EUR.