Instrukcje

Kod PIN dla usługi 3D Secure

W celu dokonywania płatności internetowych kartą wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie w postaci dodatkowego kodu PIN, który należy ustawić jednorazowo na portalu KartoSFERA. Brak dodatkowego kodu PIN uniemożliwi zrealizowania płatności kartą dla transakcji internetowych.

Kod PIN do karty, a dodatkowy kod PIN do płatności internetowych kartą to dwa osobne kody!

 


Pierwsze logowanie do bankowości internetowej

 


Aplikacja mobilna BS Jabłonka Mobile