Konta indywidualne

Rachunek ROR

Bogaty pakiet usług w ramach rachunku ROR spełni Twoje potrzeby w sferze
rozliczeń osobistych.

 • bezpłatna bankowość internetowa umożliwiająca dostęp do środków 24h
 • szybkie realizowanie jednorazowych oraz okresowych płatności
 • możliwość uzyskania kredytu lub limitu w ROR o niskim oprocentowaniu
 • do konta wydawana jest międzynarodowa karta płatnicza VISA
 • łatwy i bezpieczny dostęp do środków na rachunku przez bankowość internetową i aplikację mobilną
 • możliwość lokowania nadwyżek finansowych na lokatach
 • możliwość otrzymywania informacji o stanie rachunku w formie komunikatów SMS oraz telefonicznie na hasło
 • wypłata gotówki bez prowizji z bankomatów oznaczonych logo Spółdzielczej Sieci Bankomatowej na terenie całej Polski

Wyciągi możesz odebrać w placówce Banku lub otrzymywać je co miesiąc pocztą pod wskazany przez Ciebie adres korespondencyjny.
Komunikaty SMS przesyłane są do posiadacza rachunku po zmianie salda na rachunku.
Za pośrednictwem telefonicznej informacji na hasło można uzyskać informację m.in. o stanie wolnych środków na rachunku.

 

 

 

 

piyrsy

 

 


 

 

waluty

 

Rachunek walutowy

Rachunek płatny na każde żądanie w walucie wymienialnej przeznaczony dla osób fizycznych, służy do gromadzenia i przechowywania walut obcych. Z rachunku można także przeprowadzać rozliczenia krajowe i zagraniczne nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Rodzaje prowadzonych rachunków:

 • dolar amerykański (USD)
 • waluta europejska (EUR)

 


Rachunek A'vista

Książeczka oszczędnościowa to potwierdzenie zawarcia umowy o wkład
oszczędnościowy i posiadania wkładu oszczędnościowego w Banku.
Spełnia ona funkcje:

 • informacyjną - o stanie środków na rachunku
 • potwierdzającą - dokonanie wpłaty/wypłaty

Dla kogo rachunek a’vista potwierdzony książeczką oszczędnościową?

Właścicielem książeczki może być:

 • osoba fizyczna będąca rezydentem
 • szkolna kasa oszczędnościowa

Bank wystawia również książeczki dla dzieci i młodzieży.
Minimalna kwota wpłaty na rachunek to 5 zł!


Konto Junior

UCZY ODPOWIEDZIALNEGO ZARZĄDZANIA PIENIĘDZMI ORAZ
ZAPEWNIA WYGODĘ I BEZPIECZEŃSTWO DZIĘKI WYDANEJ DO NIEGO
KARCIE PŁATNICZEJ.

Dla kogo Konto Junior?

 • Konto Junior przeznaczone jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 13 do 18 lat
 • do konta wydawana jest międzynarodowa karta płatnicza Visa Classic Junior

Bogaty pakiet usług:

 • szybkie realizowanie jednorazowych oraz okresowych płatności
 • łatwy i bezpieczny dostęp do środków na rachunku przez bankowość internetową i aplikację mobilną
 • możliwość lokowania nadwyżek finansowych na lokatach,
 • dostęp do informacji o stanie rachunku w formie komunikatów SMS oraz telefonicznie na hasło,
 • wypłata gotówki bez prowizji z bankomatów oznaczonych logiem Spółdzielczej Sieci Bankomatowej na terenie całej Polski.

Podstawowy Rachunek Płatniczy PRP

Rachunek przeznaczony jest dla osoby fizycznej, która nie posiada innego rachunku płatniczego w walucie polskiej, prowadzonego przez bank lub SKOK na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który umożliwia wykonywanie transakcji przewidzianych dla rachunku podstawowego.
Podstawowy Rachunek Płatniczy jest prowadzony w Banku jako konto indywidualne. Może być prowadzony dla osób małoletnich powyżej 13 roku życia oraz osób częściowo ubezwłasnowolnionych jako Podstawowy Rachunek Płatniczy-Junior.

Korzyści:

 • 0 zł - za otwarcie i prowadzenie rachunku
 • 0 zł - za wpłaty i wypłaty gotówkowe w kasach i bankomatach Banku
 • 0 zł- za 5 wypłat w miesiącu z bankomatów krajowych innych banków i SKOK
 • 0 zł-  za 5 przelewów krajowych w miesiącu
 • 0 zł- za wydanie i wznowienie karty debetowej

Posiadacz PRP nie może korzystać z debetu dopuszczalnego oraz kredytu odnawialnego w rachunku.

Dokumenty dotyczące założenia danego konta, wnioski o usługi dla poszczególnych kont oraz taryfy opłat dostępne są tutaj.