Konta indywidualne

Rachunek ROR

Bogaty pakiet usług w ramach rachunku ROR spełni Twoje potrzeby w sferze
rozliczeń osobistych.

 • bezpłatne prowadzenie konta
 • bezpłatna bankowość internetowa umożliwiająca dostęp do środków 24h
 • szybkie realizowanie jednorazowych oraz okresowych płatności za pomocą przelewu,
  zlecenia stałego czy polecenia zapłaty
 • możliwość uzyskania kredytu lub limitu w ROR o niskim oprocentowaniu
 • łatwy i bezpieczny dostęp do środków na rachunku dzięki międzynarodowym kartom płatniczym VISA Classic Debetowa
 • możliwość lokowania nadwyżek finansowych na korzystnie oprocentowanych lokatach
 • możliwość otrzymywania informacji o stanie rachunku w formie komunikatów SMS oraz telefonicznie na hasło
 • wypłata gotówki bez prowizji z bankomatów oznaczonych logo Spółdzielczej Sieci Bankomatowej na terenie całej Polski

Wyciągi możesz odebrać w placówce Banku lub otrzymywać je co miesiąc pocztą pod wskazany przez Ciebie adres korespondencyjny.
Komunikaty SMS przesyłane są do posiadacza rachunku po zmianie salda i/lub wysokości wolnych środków na rachunku.
Za pośrednictwem telefonicznej informacji na hasło można uzyskać informację m.in. o stanie wolnych środków na rachunku.

 

 

 

 

piyrsy

 

 


 

 

waluty

 

Rachunek walutowy

Rachunek płatny na każde żądanie w walucie wymienialnej przeznaczony dla osób fizycznych,

służy do gromadzenia i przechowywania walut obcych. Z rachunku można także przeprowadzać rozliczenia krajowe i zagraniczne nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Oprocentowanie rachunku jest zmienne, a odsetki dopisywane są na koniec roku kalendarzowego w walucie, w jakiej jest prowadzony.

Rodzaje prowadzonych rachunków:

 • dolar amerykański (USD)
 • waluta europejska (EUR)

Rachunek A'vista

Książeczka oszczędnościowa to potwierdzenie zawarcia umowy o wkład
oszczędnościowy i posiadania wkładu oszczędnościowego w Banku.
Spełnia ona funkcje:

 • informacyjną - o stanie środków na rachunku
 • potwierdzającą - dokonanie wpłaty/wypłaty

Dla kogo rachunek a’vista potwierdzony książeczką oszczędnościową?

Właścicielem książeczki może być:

 • osoba fizyczna będąca rezydentem
 • szkolna kasa oszczędnościowa
 • pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa, na rzecz której książeczka została wystawiona

Bank wystawia również książeczki dla dzieci i młodzieży.
Minimalna kwota wpłaty na rachunek to 5 zł!


Konto Junior

UCZY ODPOWIEDZIALNEGO ZARZĄDZANIA PIENIĘDZMI ORAZ
ZAPEWNIA WYGODĘ I BEZPIECZEŃSTWO DZIĘKI WYDANEJ DO NIEGO
KARCIE PŁATNICZEJ.

Dla kogo Konto Junior?

 • Konto Junior przeznaczone jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 13 do 18 lat i prowadzone jest BEZ OPŁAT,
 • do konta wydawana jest międzynarodowa karta płatnicza Visa Classic Junior.

Bogaty pakiet usług:

 • szybkie realizowanie jednorazowych oraz okresowych płatności za pomocą przelewu, zlecenia stałego czy polecenia zapłaty,
 • łatwy i bezpieczny dostęp do środków na rachunku,
 • możliwość lokowania nadwyżek finansowych na korzystnie oprocentowanych lokatach,
 • dostęp do informacji o stanie rachunku w formie komunikatów SMS oraz telefonicznie na hasło,
 • wypłata gotówki bez prowizji z bankomatów oznaczonych logiem Spółdzielczej Sieci Bankomatowej na terenie całej Polski.

Podstawowy Rachunek Płatniczy PRP

Rachunek przeznaczony jest dla osoby fizycznej, która nie posiada innego rachunku płatniczego w walucie polskiej, prowadzonego przez bank lub SKOK na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który umożliwia wykonywanie transakcji przewidzianych dla rachunku podstawowego.
Podstawowy Rachunek Płatniczy jest prowadzony w Banku jako konto indywidualne. Może być prowadzony dla osób małoletnich powyżej 13 roku życia oraz osób częściowo ubezwłasnowolnionych jako Podstawowy Rachunek Płatniczy-Junior.

Korzyści:

 • 0 zł - za otwarcie i prowadzenie rachunku
 • 0 zł - za wpłaty i wypłaty gotówkowe w kasach i bankomatach Banku
 • 0 zł- za 5 wypłat w miesiącu z bankomatów krajowych innych banków i SKOK
 • 0 zł-  za 5 przelewów krajowych w miesiącu
 • 0 zł- za wydanie i wznowienie karty debetowej

Posiadacz PRP nie może korzystać z debetu dopuszczalnego oraz kredytu odnawialnego w rachunku.

Dokumenty dotyczące założenia danego konta, wnioski o usługi dla poszczególnych kont oraz taryfy opłat dostępne są tutaj.