Konto internetowe

Bank oferuje Posiadaczom rachunków ROR internetowy dostęp do swoich środków
BEZ OPŁAT.
Bankowość internetowa obejmuje najczęściej wykorzystywane funkcje,
które ułatwiają codzienne zarządzanie rachunkami:

  • sprawdzanie sald rachunków i dostępnych środków,
  • sprawdzanie historii rachunków,
  • wykonywanie przelewów zwykłych,
  • wykonywanie przelewów do ZUS,
  • wykonywanie przelewów do urzędów skarbowych i innych organów podatkowych,
  • wykonywanie przelewów zagranicznych,
  • otwieranie lokat terminowych,
  • drukowanie potwierdzeń zrealizowanych transakcji,
  • zakładanie i zmianę zleceń stałych,
  • zakładanie i edytowanie zdefiniowanych przelewów.

System zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa m.in. dzięki wykorzystaniu szyfrowania
128-bitowym protokołem SSL, stosowaniu kodów SMS oraz autoryzacji poprzez aplikacje. 
Bezpieczeństwo bankowości internetowej zależy także od Klientów i zalecamy, aby każdy
zapoznał się z zasadami bezpiecznego korzystania z usług bankowości internetowej.