Lokaty terminowe to najprostszy i najpopularniejszy sposób na pomnażanie oszczędności. Założenie lokaty w Banku Spółdzielczym daje Ci wiele korzyści:

 • szeroka dostępność - dzięki niskiemu wkładowi lokata jest dostępna nawet dla tych, którzy nie dysponują dużymi oszczędnościami,
 • pewność zysku - z góry wiesz, ile otrzymasz odsetek, jeśli dotrzymasz lokatę do końca okresu umownego,
 • wygoda - aby przedłużyć lokatę na następny okres, nie musisz przychodzić do Banku - lokata zostanie odnowiona automatycznie,
 • swoboda dysponowania odsetkami - w przypadku automatycznego przedłużenia lokaty możesz podjąć odsetki w dowolnym momencie - po zakończeniu okresu, za który odsetki zostały naliczone, a przed zakończeniem kolejnego okresu, bez konieczności zerwania lokaty.

Najważniejsze cechy lokat:

 • wysokie oprocentowanie
 • termin lokaty - 1, 3, 6, 12 miesięcy, 2 i 5 lat
 • minimalna wpłata - 500 PLN, 300 USD lub 300 EUR,
 • waluty - PLN, EUR i USD.

Sprawdź naszą ofertę:

Lokaty w złotych | Lokaty walutowe

Lokaty w złotych

 

Lokaty terminowe dla osób fizycznych prowadzone w złotych mogą być otwierane na okres: 1, 3, 6, 12 miesięcy oraz na 2 i 5 lat.

Po upływie zadeklarowanego okresu, lokaty wraz z naliczonymi odsetkami są automatycznie odnawiane na kolejny okres, chyba że Klient złoży inną dyspozycję.

Minimalny wkład lokaty wynosi 500,00 zł.

Depozyty objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Sposób naliczania odsetek:

 • w przypadku lokat otwieranych na okres 1 lub 3 miesiące, odsetki są naliczane na koniec zadeklarowanego okresu.
 • przy lokatach otwieranych na okres 6, 12, 24 i 60 miesięcy, odsetki naliczane są na koniec każdego kwartału kalendarzowego i przenoszone na rachunek a'vista. Po upływie zadeklarowanego okresu odsetki z rachunku a'vistadopisywane są do lokaty terminowej.

Sprawdź aktualne oprocentowanie.

 

 


 

Lokata walutowa

Lokaty terminowe w walutach wymienialnych mogą być otwierane ona okres 1, 3, 6 i 12 miesięcy. 
Rachunki lokat oszczędnościowych prowadzone są w następujących walutach wymienialnych:

 • dolary amerykańskie - z minimalnym wkładem 300,- USD,
 • waluta EURO - z minimalnym wkładem 300,- EUR.

Lokaty w walutach wymienialnych są prowadzone jako lokaty o zmiennym oprocentowaniu.
Jeżeli po upływie okresu umownego lokata nie zostanie zlikwidowana, Bank automatycznie

odnawia lokatę wraz z naliczonymi odsetkami na kolejny taki sam okres umowny,
o ile do dnia upływu okresu umownego (włącznie), nie została złożona inna dyspozycja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .

Sprawdź aktualne oprocentowanie.