Organizacja

Struktura organizacyjna Banku

Wypełniając postanowienia Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjętych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku, Bank Spółdzielczy w Jabłonce prezentuje zmieniony Schemat Organizacyjny z dnia 29.04.2020r., który zatwierdzono Uchwałą Zarządu Banku Nr 7/3 z dnia 18.02.2021r.

Schemat stanowi załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Banku.

 

Schemat organizacyjny BS Jabłonka 22.03.2021r.