Organizacja

Struktura organizacyjna Banku

Wypełniając postanowienia Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjętych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku, Bank Spółdzielczy w Jabłonce prezentuje zmieniony Schemat Organizacyjny z dnia 30.03.2023r., który zatwierdzono Uchwałą Zarządu Banku Nr X/13 z dnia 26.04.2023r.

Schemat stanowi załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Banku.

 

Schemat organizacyjny BS Jabłonka 26.04.2023r.