Organizacja

Struktura organizacyjna Banku

Wypełniając postanowienia Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjętych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku, Bank Spółdzielczy w Jabłonce prezentuje zmieniony Schemat Organizacyjny z dnia 22.04.2017r., który zatwierdzono Uchwałą Zarządu Banku Nr 17/6 z dnia 23.04.2019r.

Schemat stanowi załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Banku.

 

Regulamin organizacyjny BS Jabłonka 24.04.2019r.