Polityka wynagradzania

Polityka wynagradzania

Wypełniając postanowienia Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjętych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku, Bank Spółdzielczy w Jabłonce prezentuje Politykę wynagradzania osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Jabłonce z dnia 27.03.2019 roku, którą zatwierdzono Uchwałą Zarządu Banku Nr 12/12 z dnia 25.03.2019r.

Polityka wynagradzania osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Jabłonce