Karty Rolnicy

Karty bankowe

W naszej ofercie dla firm znajduje się karta płatnicza VISA Business Debetowa dla rolników.

Posiadacze kart Grupy BPS - VISA Business Debetowa BEZ PROWIZJI wypłacą pieniądze z ponad 3500 bankomatów oznaczonych logo Spółdzielczej Sieci Bankomatowej (Zrzeszenia: Grupa BPS S.A., GBW SA, MR Bank SA) oraz BGŻ SA i Kredyt Bank SA, rozmieszczonych na terenie całej Polski.

 

 

 

Karta VISA Business

W naszej ofercie dla firm znajduje się karta płatnicza VISA Business Debetowa dla rolników z mikroprocesorem (chipem).
Karta VISA Business Debetowa dla rolników to międzynarodowa karta płatnicza przeznaczona dla Posiadaczy rachunku bieżącego dla rolników.
To nowoczesny, bezpieczny i uniwersalny środek płatniczy zapewniający stały i szybki dostęp do pieniędzy.
Dodatkowymi zaletami karty płatniczej VISA Business Debetowa dla rolników są:
karta z mikroprocesorem zapewnia większe bezpieczeństwo niż klasyczna karta z paskiem magnetycznym, autoryzacja transakcji oparta jest o aktualne saldo tzn. kwoty operacji wykonywanych przy użyciu karty są równocześnie blokowane na rachunku klienta,
środki, które wpływają na rachunek klienta w tej samej chwili są do jego dyspozycji – bez żadnej zwłoki czasowej
brak możliwości dokonania niezamierzonego, niedozwolonego debetu na rachunku.
Nowa karta płatnicza VISA Business Debetowa dla rolników umożliwia:
wypłatę gotówki w kraju i za granicą w bankomatach oznaczonych emblematem VISA,
dokonywanie płatności bezgotówkowych za towary i usługi w sklepach i punktach handlowo-usługowych oznaczonych emblematem Visa, dokonywanie w kraju i za granicą transakcji na odległość bez jej fizycznego przedstawienia - transakcje telefoniczne lub w sieci internet, sprawdzenie aktualnej wysokości wolnych środków na rachunku w bankomatach.

Karta wydawana jest na 3 lata.

Bezpieczeństwo
Używając karty VISA, możesz czuć się bezpiecznie i nie martwić się o utratę gotówki.
A kiedy utracisz kartę - zgubisz ją lub karta zostanie skradziona - fakt ten należy niezwłocznie zgłosić w celu jej zastrzeżenia. Od tego momentu Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane przy jej użyciu z wyjątkiem transakcji dokonanych przez Posiadacza karty lub gdy doszło do nich z jego winy umyślnej.

Zapraszamy do naszych placówek!
Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.

Zastrzeżenia kart
W przypadku utraty (zgubienia lub kradzieży) karty Visa Business Debetowej dla rolników należy niezwłocznie zgłosić ten fakt:
telefonicznie pod całodobowym numerem (22) 539 50 50
osobiście w dowolnej jednostce Banku