Kredyt rolniczy

Kredyt rolniczy

 

Jest to kredyt przeznaczony dla rolników indywidualnych na sfinansowanie budowy, rozbudowy i modernizacji gospodarstwa rolnego, zakup maszyn i urządzeń rolniczych, zakup ziemi, zakup materiałów siewnych, nawozów i środków ochrony roślin, itp.Podstawowym dokumentem wymaganym przy ubieganiu się o kredyt rolniczy jest nakaz płatniczy lub akt własności ziemi.

Najważniejsze cechy kredytu:

  • niskie oprocentowanie - WIBOR 3M + 4,50 p.p. marży Banku
  • okres kredytowania - do 20 lat
  • waluta - PLN,
  • maksymalna wysokość - 255 550 zł,
  • prowizja za udzielenie kredytu:
    • kwota do 100 000 zł - 3,50%
    • kwota powyżej 100 000 zł  - 3,00%