Skip to main content
 • Produkty dewizowe

  Produkty dewizowe

  Bank wykonuje następujące rodzaje przelewów zagranicznych:

  Przelew SEPA jest wygodnym przelewem transgranicznym dokonywanym w EURO.
  Jest to polecenie przelewu dokonywane przez Klienta polskiego banku na rzecz beneficjenta posiadającego rachunek bankowy w innym kraju Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinie, Norwegii, Szwajcarii. Warunkami niezbędnymi do skutecznej realizacji przelewów SEPA jest uczestnictwo Banków: odbiorcy i nadawcy przelewu w SEPA.
  Polecenie wypłaty oznacza zlecenie dokonania przelewu w walutach wymienialnych oraz złotych polskich na rzecz osoby fizycznej lub prawnej posiadającej rachunek w Polsce lub Zagranicą. Polecenie wypłaty w obrocie zagranicznym dokonywane za pośrednictwem Banku umożliwia szybką i bezpieczną realizację przekazów do większości krajów świata dzięki wykorzystaniu Systemu Międzynarodowej Telekomunikacji Finansowej SWIFT,

  EuroELIXIR i SORBNET-EURO.


  Przelewy przychodzące do Banku pozwolą Ci na szybkie i bezgotówkowe

  otrzymywanie środków na konto walutowe lub złotowe (po przewalutowaniu)

  W celu otrzymania środków z zagranicy powinny zostać podane następujące dane:

  • Pełna nazwa i adres odbiorcy środków
  • Nazwa Banku: BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.
  • SWIFT (BIC CODE): POLUPLPR
  • Nr rachunku w formacie IBAN (28 znaków)

  Np. PL12 8798 0002 0000 1234 5678 0001


  Oferta skupu i sprzedaży walut obcych skierowana do klientów:

  • którzy regulują płatności za towary i usługi w formie rozliczeń gotówkowych,
  • w związku z zagranicznymi podróżami służbowymi (w tym skup niewykorzystanej podczas delegacji waluty).

  Kupno/sprzedaż walut obcych dokonywane jest bez żadnych ograniczeń kwotowych,

  Bank stosuje negocjowane stawki w transakcjach od kwot stanowiących równowartość 2.000 EUR.

  Sprawdź aktualne kursy walut

  Znajdziesz nas też tutaj