Skip to main content
  • Polityka wynagradzania

Polityka wynagradzania

Wypełniając postanowienia Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjętych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku, Bank Spółdzielczy w Jabłonce prezentuje Politykę wynagradzania osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Jabłonce z grudnia 2022 roku, którą zatwierdzono Uchwałą Zarządu Banku Nr 65/5 z dnia 20.12.2022r.

Polityka wynagradzania osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Jabłonce

Znajdziesz nas też tutaj