Skip to main content
  • Skład Zarządu

Skład Zarządu

Józef Szperlak
Prezes Zarządu

Elżbieta Kula
Zastępca Prezesa

Sylwia Kidoń
Członek Zarządu

 

Osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku

Maria Tomala

Paweł Szkodoń

Magdalena Bochaczyk

Anna Kowalczyk

Agnieszka Litwiak

Grażyna Kubacka

Bogumiła Batkiewicz

Maria Matonog

Znajdziesz nas też tutaj