Skip to main content
  • Historia Banku

Historia Banku

Historia banku sięga do lat dwudziestych tamtego stulecia. W Podwilku, ówczesny proboszcz parafii św. Marcina, ks. Jan Góralik prowadził akcję uświadamiania parafian o  celowości i konieczności założenia Kasy Stefczyka. Przygotował projekt statutu i deklaracje członkowskie. 7 października 1928, z jego inicjatywy, 24 mieszkańców Podwilka, Podsarnia i Harkabuza założyło Kasę Stefczyka z siedzibą w Podwilku.

Na przestrzeni tego okresu dokonywano zmian nazwy i siedziby banku:

  • w latach 1928-1940 i 1946-1949  - Kasa Stefczyka w Podwilku
  • w latach 1940- 1946 - Kasa Stefczyka w Podwilku, podległa Ustrednemu Druzstwu w Bratysławie na Słowacji
  • w latach 1949- 1962 – Gminna Kasa Spółdzielcza w Jabłonce
  • w latach 1962- 1973 – Kasa Spółdzielcza w Jabłonce
  • od 1973  -  Bank Spółdzielczy w Jabłonce

Utworzona Kasa Stefczyka  udzielała pożyczek i przyjmowała depozyty wg oprocentowania uchwalonego przez wybraną Radę Nadzorczą i Zarząd. Działalność przynosiła zyski, które przeznaczano na powiększenie funduszy i szczytne cele.

Pomimo różnych zawirowań politycznych i gospodarczych Bank działał gospodarnie i rozwijał się dynamicznie. Swoje struktury dostosowywał do wymogów NBP i świadczył swoje usługi na wysokim poziomie dla mieszkańców Orawy.

Do roku 1994 Bank Spółdzielczy działał w strukturach BGŻ . Pod koniec 1994 roku BS przystąpił do Małopolskiego Banku Regionalnego. Obecnie BS zrzeszony jest w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Bank Spółdzielczy w Jabłonce rozwija się bardzo dynamicznie, otwiera nowe filie, modernizuje macierzysty lokal, zatrudnia nowych pracowników,  poszerza  swoją ofertę o nowe produkty bankowe. Wygenerowane zyski przeznacza na powiększenie funduszu zasobowego, by sprostać wymogom UE odnośnie progów kapitałowych.

Historię tworzą ludzie - za tymi przedstawionymi faktami kryją się wielcy i mali - ci, którzy  swoim uporem i ofiarną pracą przyczynili się do rozwoju BS w Jabłonce i współczesnego wizerunku Banku.

Zainteresowanych naszą historią odsyłamy do rocznika  nr XIV-XV „Orawa” – wydanego przez TPO im. Ks. Ferdynanda Machaya, w którym zamieszczono monografię BS Jabłonka autorstwa obecnego Prezesa Zarządu Józefa Szperlaka z okazji 75-lecia Banku Spółdzielczego w Jabłonce.

Znajdziesz nas też tutaj