Skip to main content
 • Kredyt w ROR

  Kredyt w ROR

  Kredyt w ROR jest produktem oferowanym osobom fizycznym posiadającym stałe wpływy na rachunek. Środki pozyskane z kredytu w ROR mogą być przeznaczone na dowolny cel. Bank nie wymaga udokumentowania poniesionych wydatków.

  Dlaczego warto?

  Okres kredytowania - do 12 miesięcy
  Maksymalna kwota kredytu to 10-krotnego średnich miesięcznych wpływów na ROR za ostatnie 3 miesiące
  Oprocentowanie zmienne - stawka WIBOR 3M + marża Banku 1,47 pp.
  Prowizja za udzielenie kredytu - 0,30%
  Spłata kredytu może odbywać się w jednej racie na koniec okresu kredytowania
  Ma formę odnawialnej linii kredytowej, gdzie każda wpłata powoduje odnowienie przyznanego limitu o kwotę dokonanej wpłaty

  Istnieje możliwość przedłużenia okresu korzystania z kredytu na kolejny okres (taki jak został określony w umowie o kredyt), wówczas, gdy kredyt jest płatny w jednej racie na koniec okresu kredytowania.

  Bank ustala maksymalną wysokość kredytu w ROR na podstawie:

  • okresu posiadania rachunku,
  • analizy wysokości i regularności wpływów.

  Oprocentowanie kredytu ulega zmianie z częstotliwością miesięczną, a informację o aktualnej rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania (RRSO) znajdziesz tutaj.

  Znajdziesz nas też tutaj