Skip to main content
  • Okresowo stała stopa procentowa

    Okresowo stała stopa procentowa

    Bank posiada również w ofercie kredyty dla osób fizycznych zabezpieczone hipotecznie, oprocentowane okresowo stałą stopą procentową. Oprocentowanie kredytu przez pierwsze 60 miesięcy trwania umowy oprocentowania jest stałe, po upływie pierwszych 60-ciu miesięcy trwania umowy kredytowej obowiązuje oprocentowanie zmienne – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M) i stałej marży Banku.
    Aktualna tabela oprocentowania kredytów z okresowo stałą stopą procentową znajduje się TUTAJ.

    Znajdziesz nas też tutaj