Skip to main content
 • Lokaty w złotych

  Lokaty w złotych

  Lokaty terminowe to najprostszy i najpopularniejszy sposób na pomnażanie oszczędności. Założenie lokaty w Banku Spółdzielczym daje Ci wiele korzyści:

  • szeroka dostępność - dzięki niskiemu wkładowi lokata jest dostępna nawet dla tych, którzy nie dysponują dużymi oszczędnościami,
  • pewność zysku - z góry wiesz, ile otrzymasz odsetek, jeśli dotrzymasz lokatę do końca okresu umownego,
  • wygoda - aby przedłużyć lokatę na następny okres, nie musisz przychodzić do Banku - lokata zostanie odnowiona automatycznie,
  • swoboda dysponowania odsetkami - w przypadku automatycznego przedłużenia lokaty możesz podjąć odsetki w dowolnym momencie - po zakończeniu okresu, za który odsetki zostały naliczone, a przed zakończeniem kolejnego okresu, bez konieczności zerwania lokaty.

  Lokaty terminowe dla osób fizycznych prowadzone w złotych mogą być otwierane na okres: 1, 3, 6, 12 miesięcy oraz na 2 i 5 lat.

  Po upływie zadeklarowanego okresu, lokaty wraz z naliczonymi odsetkami są automatycznie odnawiane na kolejny okres, chyba że Klient złoży inną dyspozycję.

  Minimalny wkład lokaty wynosi 500,00 zł.

  Depozyty objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

  Sposób naliczania odsetek:

  • w przypadku lokat otwieranych na okres 1 lub 3 miesiące, odsetki są naliczane na koniec zadeklarowanego okresu.
  • przy lokatach otwieranych na okres 6, 12, 24 i 60 miesięcy, odsetki naliczane są na koniec każdego kwartału kalendarzowego i przenoszone na rachunek a'vista. Po upływie zadeklarowanego okresu odsetki z rachunku a'vistadopisywane są do lokaty terminowej.

  Sprawdź aktualne oprocentowanie.

  Znajdziesz nas też tutaj