Skip to main content
 • Lokata walutowa

  Lokata walutowa

  Lokaty terminowe w walutach wymienialnych mogą być otwierane ona okres 1, 3, 6 i 12 miesięcy. 
  Rachunki lokat oszczędnościowych prowadzone są w następujących walutach wymienialnych:

  • dolary amerykańskie - z minimalnym wkładem 300,- USD,
  • waluta EURO - z minimalnym wkładem 300,- EUR.

  Lokaty w walutach wymienialnych są prowadzone jako lokaty o zmiennym oprocentowaniu.
  Jeżeli po upływie okresu umownego lokata nie zostanie zlikwidowana, Bank automatycznie

  odnawia lokatę wraz z naliczonymi odsetkami na kolejny taki sam okres umowny,
  o ile do dnia upływu okresu umownego (włącznie), nie została złożona inna dyspozycja.

  Sprawdź aktualne oprocentowanie.

  Znajdziesz nas też tutaj