Skip to main content
 • Rachunek A'vista

  Rachunek A'vista

  Książeczka oszczędnościowa to potwierdzenie zawarcia umowy o wkład
  oszczędnościowy i posiadania wkładu oszczędnościowego w Banku.
  Spełnia ona funkcje:

  • informacyjną - o stanie środków na rachunku
  • potwierdzającą - dokonanie wpłaty/wypłaty

  Dla kogo rachunek a’vista potwierdzony książeczką oszczędnościową?

  Właścicielem książeczki może być:

  • osoba fizyczna będąca rezydentem
  • szkolna kasa oszczędnościowa

  Bank wystawia również książeczki dla dzieci i młodzieży.
  Minimalna kwota wpłaty na rachunek to 5 zł!

  Znajdziesz nas też tutaj