Skip to main content
 • Podstawowy Rachunek Płatniczy PRP

  Podstawowy Rachunek Płatniczy PRP

  Rachunek przeznaczony jest dla osoby fizycznej, która nie posiada innego rachunku płatniczego w walucie polskiej, prowadzonego przez bank lub SKOK na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który umożliwia wykonywanie transakcji przewidzianych dla rachunku podstawowego.
  Podstawowy Rachunek Płatniczy jest prowadzony w Banku jako konto indywidualne. Może być prowadzony dla osób małoletnich powyżej 13 roku życia oraz osób częściowo ubezwłasnowolnionych jako Podstawowy Rachunek Płatniczy-Junior.

  Posiadacz PRP nie może korzystać z debetu dopuszczalnego oraz kredytu odnawialnego w rachunku.

  Dlaczego warto?

  0 zł - za otwarcie i prowadzenie rachunku
  0 zł - za wpłaty i wypłaty gotówkowe w kasach i bankomatach Banku
  0 zł- za 5 wypłat w miesiącu z bankomatów krajowych innych banków i SKOK
  0 zł- za 5 przelewów krajowych w miesiącu
  0 zł- za wydanie i wznowienie karty debetowej
  Znajdziesz nas też tutaj