Skip to main content
  • Polityka prywatności

Polityka prywatności

Szanowni Klienci,

informujemy, że Bank Spółdzielczy w Jabłonce dokłada szczególnych starań w zakresie ochrony prywatności zarówno obecnych, jak i potencjalnych Klientów korzystających z bankowych serwisów internetowych. Tym samym przekazujemy ogólne informacje dotyczące zasad gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania przez Bank Spółdzielczy w Jabłonce informacji o użytkownikach serwisu internetowego Banku (www.bsjablonka.pl).

Bank Spółdzielczy w Jabłonce z siedzibą w Jabłonce, przy ul. Krakowskiej 3, jest administratorem danych osobowych, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) i przetwarza dotyczące Państwa dane osobowe pozyskane m.in. za pośrednictwem Serwisu.

Większość treści zawartych w Serwisie nie wymaga podawania przez Użytkownika danych osobowych. Na stronach Serwisu znajdują się jednak formularze kontaktowe z prośbą o podanie danych osobowych (takich jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail). Decyzja o wypełnieniu formularza kontaktowego i podaniu wybranych danych osobowych jest dobrowolna i należy do Użytkownika. Wypełniając formularz, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Bank Spółdzielczy w Jabłonce.

Cookies
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki te nie służą identyfikacji Użytkownika oraz dostosowaniu działania Serwisu do jego potrzeb. Nie przechowują one danych Użytkowników. Na ich podstawie nie jest także ustalana tożsamość użytkownika.

Serwis może umieścić pliki cookies w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies, umieszczonych przez ten Serwis - a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe. Korzystając z ustawień przeglądarki, Użytkownik w każdej chwili może zablokować umieszczanie, zablokować obsługę, a także usunąć już umieszczone pliki cookies.

Dla poszczególnych serwisów Banku wykorzystujemy następujące pliki cookies:

Serwis: https://www.bsjablonka.pl
Nazwa cookies Rodzaj Cel zapisania
9ce2effc873b2e2d6bb7cb259fe69602 sesyjny Przechowuje identyfikator sesji.
info_test sesyjny Steruje mechanizmem odpowiedzialnym za wyświetlanie komunikatu dotyczącego polityki plików cookies.
info_cookie trwały Przechowuje informację o wyświetleniu komunikatu dotyczącego polityki plików cookies.

Serwis: https://ebank.bsjablonka.pl, https://m.bsjablonka.pl oraz https://ecorp.bsjablonka.pl
Nazwa cookies Rodzaj Cel zapisania
JSESSIONID sesyjny Zakładane tylko w momencie kiedy połączenie z bankiem szyfrowane jest bezpiecznym protokołem SSL. Niezbędne do poprawności działania serwisu transakcyjnego.

Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych najczęściej zezwalają na używanie i umieszczanie w nich plików cookies zarówno stałych jak i sesyjnych.

Istnieje możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej w taki sposób aby przed każdym umieszczeniem pliku cookies pojawiał się stosowny monit. Użytkownik może również całkowicie zablokować obsługę plików cookies. Wiąże się to jednak z całkowitym bądź częściowym uniemożliwieniem poprawnego działania serwisów internetowych Banku.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Znajdziesz nas też tutaj