Skip to main content

Weryfikacja numeru PESEL

31-05-2024

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości – od 1 czerwca 2024 roku mamy obowiązek zweryfikować czy PESEL jest zastrzeżony.

 

Będziemy weryfikować Twój numer PESEL przy:

  • zawieraniu nowej umowy rachunku oszczędnościowego i rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego,
  • zawieraniu nowej umowy kredytu lub pożyczki,
  • zmianie warunków umowy (aneks), których skutkiem jest zwiększenie zadłużenia,
  • wypłacie gotówkowej w placówce Banku

 

Weryfikacja numeru PESEL nastąpi przed realizacją każdej wypłaty gotówkowej w Banku jeśli suma wypłat z dnia dzisiejszego lub składana obecnie dyspozycja, spowodują przekroczenie limitu wypłat gotówkowych ponad ustawowy limit.

Wysokość limitu to kwota stanowiąca trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę:

  • do 30 czerwca 2024r. kwota 12 726 PLN
  • od 1 lipca 2024r. kwota 12 900 PLN

Jeśli przekroczysz limit wypłat i będziesz miał zastrzeżony numer PESEL to nie zrealizujemy dyspozycji wypłaty gotówkowej w żadnej placówce naszego Banku.
Dodatkowo zablokujemy wypłaty gotówkowe we wszystkich naszych placówek, na kolejne 12 godzin, na wszystkich Twoich rachunkach.

Blokada nie dotyczy wypłat gotówki z bankomatów.

 

Weryfikacji podlega właściciel/współwłaściciele konta. Nie sprawdzamy w bazie zastrzeżeń pełnomocników. Jeśli jesteś pełnomocnikiem i wypłacasz gotówkę z konta, które ma więcej niż jednego właściciela, wówczas zweryfikujemy zastrzeżenie PESEL u wszystkich właścicieli. Jeśli jedna z tych osób ma zastrzeżony PESEL, pełnomocnik nie będzie mógł wypłacić gotówki.

W przypadku wypłat z konta walutowego Bank przeliczy kwotę w walucie po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego. Jeśli przekroczy ona wysokość trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę Bank zweryfikuje numer PESEL w rejestrze.

Znajdziesz nas też tutaj