Kredyty

Szybka gotówka

 
Przeznaczenie kredytu

Kredyt może zostać przeznaczony na dowolny cel, więc możesz sfinansować nim, co tylko chcesz - bieżące potrzeby, nowe meble, prezenty dla bliskich czy wakacyjną wycieczkę do ciepłych krajów.

Warunki kredytowania

  • okres kredytowania - nawet do 15 lat,
  • kwota kredytu: od 500 zł do 255 550 zł,
  • atrakcyjne oprocentowanie (oparte na stawce WIBOR 3M + marża Banku w wysokości 6,50 pp.),
  • prowizja za udzielenie kredytu:
   • kwota do 100 000 zł - 3,50%
   • kwota powyżej 100 000 zł do 255 550 zł - 3,00%

Oprocentowanie kredytu ulega zmianie z częstotliwością miesięczną, a informację o aktualnej rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania (RRSO) znajdziesz tutaj.

Dodatkowe informacje:

 • krótki czas na podjęcie decyzji kredytowej,
 • możliwość wyboru dnia, w którym będziesz spłacać ratę,
 • możliwość karencji w spłacie kapitału kredytu,
 • formalności związane z udzieleniem kredytu zostały zredukowane do minimum.

Kredyt studencki

Studiujesz w szkole wyższej? A może jesteś na studiach doktoranckich? Teraz masz szansę sfinansowania kosztów nauki w ramach kredytu studenckiego.Bank Spółdzielczy przygotował specjalną ofertę przeznaczoną dla studentów w postaci kredytu studenckiego, dzięki któremu uzyskasz niezbędne środki na pokrycie kosztów związanych z Twoimi studiami.

Warunki kredytowania

 • kwota kredytu: od 500,00 zł do 50 000 zł,
 • okres kredytowania: do 15 lat,
 • oprocentowanie zmienne - stawka WIBOR 3M + marża Banku 4,00 pp.,
 • prowizja za udzielenie kredytu - 3,50%
 • możliwość karencji w spłacie kapitału kredytu.

Oprocentowanie kredytu ulega zmianie z częstotliwością miesięczną, a informację o aktualnej rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania (RRSO) znajdziesz tutaj.

Korzyści dla Ciebie:

 • duża dostępność - nie musisz osiągać stałych dochodów, wystarczy, że przedstawisz odpowiednie zabezpieczenie kredytu,
 • krótki czas na podjęcie decyzji kredytowej,
 • możliwość wyboru dnia, w którym będziesz spłacać ratę,
 • formalności związane z udzieleniem kredytu zostały zredukowane do minimum.

Aby otrzymać kredyt studencki potrzebujesz:

 • złożyć wniosek
 • dowód osobisty
 • legitymację studencką lub zaświadczenie z uczelni, że jesteś studentem lub doktorantem
 • zaświadczenie o wysokości miesięcznych dochodów, a jeśli nie jesteś samodzielny finansowo zaświadczenie o dochodach swoich rodziców

Kredyt i limit w ROR Kredyt oraz debet w ROR są produktami oferowanymi osobom fizycznym posiadającym stałe wpływy na rachunek. Środki pozyskane z kredytu bądź debetu w ROR mogą być przeznaczone na dowolny cel. Bank nie wymaga udokumentowania poniesionych wydatków.

Najważniejsze cechy kredytu w ROR:

 • okres kredytowania -  do 12 miesięcy,
 • spłata kredytu może odbywać się w  jednej racie na koniec okresu kredytowania,
 • ma formę odnawialnej linii kredytowej, gdzie każda wpłata powoduje odnowienie przyznanego limitu o kwotę dokonanej wpłaty,
 • istnieje możliwość przedłużenia okresu korzystania z kredytu na kolejny okres (taki jak został określony w umowie o kredyt),

wówczas, gdy kredyt jest płatny w jednej racie na koniec okresu kredytowania,

 • maksymalna kwota kredytu to 10-krotnego średnich miesięcznych wpływów na ROR za ostatnie 3 miesiące,
 • oprocentowanie zmienne - stawka WIBOR 3M + marża Banku 6,60 pp.,
 • prowizja za udzielenie kredytu - 2,00%

Najważniejsze cechy debetu w ROR:

 • debet przyznawany jest na okres 12 miesięcy,
 • ma formę odnawialnej linii kredytowej, gdzie każda wpłata powoduje odnowienie przyznanego limitu o kwotę dokonanej wpłaty,
 • maksymalna kwota debetu to 10-krotnego średnich miesięcznych wpływów na ROR za ostatnie 3 miesiące,
 • oprocentowanie zmienne - stawka WIBOR 3M + marża Banku 6,90 pp.,
 • brak prowizji,
 • spłata następuje automatycznie ze środków zgromadzonych na rachunku,
 • istnieje możliwość przedłużenia okresu korzystania z limitu na kolejny okres, a ostateczna spłata debetu powinna

nastąpić najpóźniej z dniem likwidacji rachunku.

Bank ustala maksymalną wysokość kredytu i debetu w ROR na podstawie:

 • okresu posiadania rachunku,
 • analizy wysokości i regularności wpływów.

Oprocentowanie kredytu ulega zmianie z częstotliwością miesięczną, a informację o aktualnej rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania (RRSO) znajdziesz tutaj.


Kredyt na remont

Przeznaczenie kredytu

Kredyt może być przeznaczony na remont mieszkania, domu jednorodzinnego, zabudowań gospodarczych, garażu, ogrodzenia.

Warunki kredytowania

 • okres kredytowania -  do 20 lat,
 • kwota kredytu: do 255 550 zł,
 • oprocentowanie (WIBOR 3M + 4,50 pp. marży),
 • prowizja za udzielenie kredytu:
  • kwota do 100 000 zł - 2,00%
  • kwota powyżej 100 000 zł - 1,50%
 • można skorzystać z karencji w spłacie kapitału kredytu.

Oprocentowanie kredytu ulega zmianie z częstotliwością miesięczną, a informację o aktualnej rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania (RRSO) znajdziesz tutaj.

Inne cechy kredytu:

 • krótki czas na podjęcie decyzji kredytowej,
 • możliwość wyboru dnia, w którym będziesz spłacać ratę,
 • możliwość sfinansowania nawet 100% kosztów remontu,

kredyt remontowy możesz spłacać:

 • w równych miesięcznych ratach - Twoje miesięczne raty będą stałe i niskie
 • w malejących miesięcznych ratach - na początku Twoje miesięczne raty będą wyższe, a następnie w trakcie spłaty będą malały.

Kredyt mieszkaniowy

Przeznaczenie kredytu

Z kredytu mieszkaniowego mogą korzystać osoby fizyczne przeznaczając środki na:

 • zakup lub budowę domu jednorodzinnego,
 • zagospodarowanie działki przydomowej,
 • zakup lokalu mieszkalnego,
 • zakup działki budowlanej,
 • spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku,
 • przebudowę domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 • urządzenie drogi dojazdowej.

Warunki kredytowania

 • okres kredytowania -  do 35 lat,
 • kwota kredytu: brak ograniczenia,
 • oprocentowanie zmienne - stawka WIBOR 3M + marża Banku od 3,00 pp. do 3,30 pp.,
 • prowizja za udzielenie kredytu:
  • kwota do 100 000 zł - 2,00%
  • kwota powyżej 100 000 zł - 1,50%

Oprocentowanie kredytu ulega zmianie z częstotliwością miesięczną, a informację o aktualnej rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania (RRSO) znajdziesz tutaj.

Najważniejsze cechy kredytu:

 • Bank oferuje możliwość finansowania do 80% wartości rynkowej przedmiotu kredytowania lub ceny zakupu,
 • możliwość karencji w spłacie kapitału kredytu,
 • wygodny system spłat - raty malejące lub stałe.

Kredyt samochodowy

Bank Spółdzielczy w Jabłonce oferuje kredyt samochodowy o korzystnym oprocentowaniu i na dogodnych warunkach.

Przeznaczenie kredytu

Kredyt samochodowy przeznaczony jest dla osób fizycznych na zakup nowych oraz

używanych samochodów, których wiek nie może przekraczać 10 lat.

 

Warunki kredytowania

 • maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć:
 1. dla kredytu na zakup nowego samochodu - 100% ceny zakupu,
 2. dla kredytu na zakup używanego samochodu - 80% ceny zakupu.
 • oprocentowanie zmienne - stawka WIBOR 3M + marża Banku  4,50 pp.,
 • prowizja za udzielenie kredytu:
  • kwota do 100 000 zł - 3,50%
  • kwota powyżej 100 000 zł do 300 000 zł - 3,00%
  • kwota powyżej 300 000 zł - 2,50%
 • możliwość karencji w spłacie kapitału kredytu.

Oprocentowanie kredytu ulega zmianie z częstotliwością miesięczną, a informację o aktualnej rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania (RRSO) znajdziesz tutaj.

Podstawą udzielenia kredytu jest:

 • złożenie w Banku wniosku o kredyt,
 • złożenie dokumentów potwierdzających źródło i wysokość dochodów,
 • okazanie dowodu tożsamości,
 • ustanowienie prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu.

 


Kredyt konsumencki dla małorolnych

Przeznaczenie kredytu

Jest to kredyt udzielany na cele konsumpcyjne przeznaczony dla osób fizycznych uzyskujących dochody z gospodarstwa rolnego o powierzchni poniżej 1 ha przeliczeniowego (małorolnych). Podstawowymi dokumentami wymaganymi przy ubieganiu się o kredyt konsumencki dla małorolnych jest m.in. nakaz płatniczy lub umowy dzierżawy gruntu.

Najważniejsze cechy kredytu:

 • niskie oprocentowanie - WIBOR 3M + 4,50 p.p. marży Banku
 • okres kredytowania - do 15 lat
 • waluta - PLN,
 • maksymalna wysokość - 100 000 zł,
 • prowizja za udzielenie kredytu - 3,50%

 

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o udzielenie kredytu

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia